Djetelinsko travna smjesa Dodaj u narudžbu

SASTAV:
-    2,5%   Bijela djetelina
-    2,5%   Crvena djetelina
-    5%      Lucerka
-    15%    Livadski vijuk
-    8%      Mačiji repak
-    5%      Crveni vijuk
-    17%    Visoki vijuk
-    22,5% Engleski ljulj
-    17%    Italijanski ljulj
-    5%      Ježevica

 
Aktuelno